Voor wie

ruimte3Brugklasleerlingen

worden vaak overstelpt met nieuwe informatie, veel nieuwe vakken, een totaal andere manier van werken en kunnen daar danig door van slag raken. Soms zijn er startproblemen, soms blijkt later in het jaar dat het allemaal te veel dreigt te worden. Structuur, regelmaat, aandacht, het weer opbouwen van hun zelfvertrouwen, dat soms een behoorlijke deuk heeft opgelopen, het zijn allemaal zaken waar Studiewijzer ruime ervaring mee heeft.

De tweede en derde klasser

worstelt vaak met de beginnende puberteit en dat kan het schoolwerk danig in de weg zitten. Motivatieproblemen, ruzie thuis over het huiswerk, planningsproblemen, allemaal heel herkenbaar EN op te lossen. Vaak wordt in deze jaren de basis gelegd voor een succesvolle doorstroom naar de eindexamenklas.

De bovenbouwleerling

heeft weer heel andere vaardigheden nodig: zelfstandig kunnen werken, goed kunnen plannen, regelmatig werken omdat de hoeveelheden leerstof steeds groter worden. Ook dat kan voor veel spanning in het gezin en daarbuiten zorgen. Studiewijzer neemt die zorgen van u over. De motivatie komt weer terug, er wordt doelgericht gewerkt en de sfeer thuis verbetert zienderogen.

MBO- en HBO-studenten

kunnen problemen ondervinden bij plannen en overzicht. Van deze studenten wordt een grote mate van zelfstandigheid geëist en startproblemen zijn vaak de oorzaak van voortijdig stoppen met een studie. Deze problemen kunnen met hulp in de eerste studiemaanden in veel gevallen voorkomen worden. Daarnaast is de verplichte reken- en taaltoets vaak een struikelblok. Ook daar kan STUDIEWIJZER bij helpen.

 

Adres
Burg. Verwielstraat 67

5062 CG Oisterwijk

Contact
06 8383 8903

Info@studiewijzeroisterwijk.nl

KvK
Ingeschreven bij de KvK

onder nummer 17241992