Studiewijzer Oisterwijk bestond in augustus al weer tien jaar. Normaal gesproken een moment waarop je even terugblikt. Maar wij kijken liever vooruit, naar de volgende lichting leerlingen die we eind augustus weer mogen verwelkomen.

 

Naar de enthousiaste, soms onzekere brugklassers die zoveel nieuwe indrukken te verwerken krijgen; naar de ‘stoere’ doubleurs, die hun teleurstelling over het feit dat het afgelopen jaar niet gelukt is verbergen achter een nonchalante houding; naar al die tweede klassers, die van zichzelf vinden dat ze zeer ervaren scholieren zijn die je niks meer wijs hoeft te maken, maar dat valt gedurende het jaar vies tegen. Naar al die kinderen die in de loop van een schooljaar worden overvallen door de puberteit en zich soms geen raad weten, de kont tegen de krib gooien, maar o zo graag een beetje sturing willen in hun verwarrende wereldje.

 

Daar heb je je hele school- en studietijd profijt van…

 

Maken wij als huiswerkinstituut al tien jaar het verschil? Nou, in veel gevallen wel. We streven er altijd naar om leerlingen meer mee te geven. De manier waarop kinderen hun huiswerk leren en maken vinden wij minstens zo belangrijk als het feit dat de opgegeven taken af zijn. Leerlingen die bij ons begeleid worden leren hoe ze moeten leren en we proberen ze echt iets mee te geven waar ze hun hele school- en studietijd profijt van kunnen hebben.

 

Geen ‘methode’, wel maatwerk en visie…

 

Onze keuze om kleinschalig te blijven heeft als belangrijk voordeel dat we echt maatwerk kunnen leveren en iedere leerling als een soort mentor kunnen begeleiden. Dat gaat dus veel verder dan huiswerktaken uitleggen en controleren. Onze Leren Leren visie is gebaseerd op het aanleren van vakspecifieke en vakoverstijgende strategieën voor allerlei leertaken (samenvattingen, werkstukken, plannen, begrijpend lezen, spreekbeurten), het vergroten van de intrinsieke motivatie (door gesprekjes, lesstof in een bredere context plaatsen, door nieuwsgierigheid aan te wakkeren), zelfredzaamheid bevorderen (hulpbronnen leren vinden, initiatief leren nemen, inzicht te krijgen in eigen leerstijl, oplossingsgericht denken aanleren en last but not least werken aan een positief zelfbeeld (faalangst erkennen en herkennen, leren trots te zijn op jezelf, jezelf leren ontplooien, risico’s durven nemen).

 

Jong geleerd, oud gedaan…

 

Brugklassers die bij ons begeleiding krijgen, leren van begin af aan de juiste leerstrategieën toe te passen en dat heeft grote voordelen. Ze begrijpen de opdrachten beter, worden sneller zelfstandig en hun zelfbeeld vaart er ook wel bij. Ze krijgen de kans hun eigen leerstijl te ontdekken en verder bij te schaven en leggen daarmee een goede basis voor de toekomst. Bovendien maken ze meer kans om bij de overgang van brugklas naar klas 2 op de juiste plek terecht te komen.

 

Iedereen verdient een tweede kans…

 

Als de schoolresultaten om wat voor reden dan ook tegenvallen, wordt tegenwoordig helaas vaak geadviseerd af te stromen naar een ander niveau. Maar als je een pechjaar had, er allerlei problemen speelden in het gezin of je gewoon super aan het puberen was, is er soms geen enkele reden om meteen af te stromen. Doubleren is geen ramp, maar kan een wijze les zijn, of een tweede kans om te laten zien wat je echt kan. Er zit echter wel een addertje onder het gras: een doubleur denkt vaak dat hij alle stof al een keer gehad heeft en gaat daarom vaak achteroverleunen. Dat kan leiden tot veel stress, ruzies en een ongezellige sfeer thuis… de druk wordt te groot. Ons advies: laat het over aan ‘vreemde ogen die dwingen’. Gun uzelf en uw kind een time-out na een moeilijk jaar en kies voor huiswerkbegeleiding.

 

Mobieltjes. Een noodzakelijk kwaad?

 

Niet meer weg te denken, maar ook een bron van ergernis en zorg. Steeds vaker horen we berichten dat het gebruik van mobieltjes, Ipads en laptops ook een schaduwzijde heeft, zeker wat het schoolwerk betreft. Scholen worstelen met het probleem en ook wij hebben hier natuurlijk mee te maken. Helemaal verbieden heeft geen zin en werkt vaak averechts. Wat wij doen is leerlingen leren hoe ze ermee om moeten gaan. Ze laten ervaren dat constant online zijn je concentratie zwaar verstoort en dat je een smartphone ook gericht kunt gebruiken voor schooltaken…. of gewoon even weg moet leggen. Geen populaire boodschap, maar ze begrijpen het wel.

 

Studiebegeleiding, om allerlei redenen een goede keuze…

 

Of je brugklasser bent, doubleur of gewoon een leerling die even een steuntje in de rug nodig heeft, studiebegeleiding heeft in alle gevallen een positief effect op schoolresultaten en de sfeer thuis. Het kan een oplossing zijn op de korte termijn en tegelijk een investering in alle komende studiejaren, en dat zijn er voor de meesten nog heel wat. Neem vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden voor uw kind. Zoals gezegd, we bieden maatwerk.

 

 

 

 

 

 

 

Adres
Burg. Verwielstraat 67

5062 CG Oisterwijk

Contact
06 8383 8903

Info@studiewijzeroisterwijk.nl

KvK
Ingeschreven bij de KvK

onder nummer 17241992