Leerproblemen

Leerproblemen veroorzaakt door bijvoorbeeld AD(H)D, NLD,  dyslexie of autisme verwante stoornissen komen soms pas in het voortgezet onderwijs in alle hevigheid opzetten. Misschien wisten uw kind en u al dat er sprake was van bijvoorbeeld dyslexie.  Maar de invloed die leerproblemen kunnen hebben op het welbevinden van uw kind… en dus ook op de leerprestaties, heeft u wellicht onderschat.

Naast reguliere huiswerkbegeleiding voor leerlingen in het voortgezet onderwijs biedt STUDIEWIJZER ook begeleiding aan leerlingen met specifieke leerproblemen.

Maatwerk

Begeleiding van deze leerlingen is echt maatwerk. Via een uitgebreid intakegesprek wordt bekeken wat de hulpvraag is van ouders en leerling en op welke wijze wij de beste hulp kunnen bieden.

Soms betekent dit dat de leerling met wat extra individuele aandacht op gezette tijden grotendeels in de huiswerkgroepen mee kan draaien; soms zal er een individueel begeleidingstraject gekozen worden.

Ervaring en structuur

José Groen heeft in haar werk als docent, mentor en intern begeleider in het voortgezet onderwijs een jarenlange ervaring opgebouwd met de begeleiding van leerlingen met specifieke problemen. Zij onderhoudt altijd een nauw contact met overige begeleiders, ouders en de school van de leerling, met als doel het kind een zo duidelijk mogelijke structuur te bieden waar het op terug kan vallen.

Neem gerust vrijblijvend contact op om te kijken wat wij voor uw kind kunnen betekenen!

 

 

© Ronald Oudman studiodegarnaal.nl

© Ronald Oudman studiodegarnaal.nl

Adres
Burg. Verwielstraat 67

5062 CG Oisterwijk

Contact
06 8383 8903

Info@studiewijzeroisterwijk.nl

KvK
Ingeschreven bij de KvK

onder nummer 17241992