Contractperiode

De contractperiode waarvoor men zich aan de huiswerkbegeleiding verbindt, is steeds 1 rapportperiode. Het contract wordt stilzwijgend verlengd, tenzij voor de 1e van de maand voorafgaand aan afloop van de periode schriftelijk wordt opgezegd. Op het contract zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De contractperiodes zijn:

Periode 1: september t/m december
Periode 2: januari t/m maart
Periode 3: april t/m juni

Het huiswerkinstituut is tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen gesloten. Voor de schoolvakanties wordt het vakantierooster van de middelbare scholen in de regio Tilburg/Den Bosch gehanteerd.

N.B. Voor leerlingen met specifieke leerproblemen die gespecialiseerde begeleiding nodig hebben, worden aparte afspraken voor begeleiding en tarieven gemaakt.

Adres
Burg. Verwielstraat 67

5062 CG Oisterwijk

Contact
06 8383 8903

Info@studiewijzeroisterwijk.nl

KvK
Ingeschreven bij de KvK

onder nummer 17241992