Er gaat met ingang van augustus 2014 veel veranderen. De wet Passend Onderwijs wordt dan integraal ingevoerd. Dit heeft veel gevolgen, zowel voor zorgleerlingen (voorheen de zgn. rugzakleerlingen) als voor de reguliere leerlingen in de klas. Zie voor meer informatie onderstaande link naar videobeelden. http://nieuwsuur.nl/video/579286-scholen-niet-klaar-voor-passend-onderwijs.html

Adres
Burg. Verwielstraat 67

5062 CG Oisterwijk

Contact
06 8383 8903

Info@studiewijzeroisterwijk.nl

KvK
Ingeschreven bij de KvK

onder nummer 17241992